Meetup Agri(rest)stromen

Meetup Agri(rest)stromen

Meetup creëert mogelijkheden Meetup is een platform voor het zoeken en opbouwen van lokale gemeenschappen. Mensen gebruiken Meetup om nieuwe mensen te ontmoeten, nieuwe dingen te leren, steun te vinden, hun comfortzones te verlaten en samen hun passie te volgen. Word...
Einde Afval Status MCE-DE

Einde Afval Status MCE-DE

Weginspecteur bij ILT-auto Na een grondig onderzoek door inspecteurs van de Inspectie Leefomgeving en Transport van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in overleg en samenwerking met de bevoegde Duitse Autoriteit is vastgesteld dat MCE afvalstoffen tot een...
Open Bedrijvendag Emmen

Open Bedrijvendag Emmen

Op zaterdag 2 november jl. hebben diverse bedrijven en instellingen hun deuren weer geopend voor iedereen die een kijkje in de keuken wilde nemen van alle veelsoortige bedrijven en bedrijvigheid die de gemeente Emmen rijk is. Ook de Proeftuin MCE was dit jaar voor het...
Publicatie Agro & Chemie

Publicatie Agro & Chemie

Agro & Chemie is het leidende platform voor de biobases economy in Nederland en Vlaanderen. Ze maken programma’s en ontwikkelingen in de Biobased Economy zichtbaar, dragen bij aan ontmoeting en verbinding tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheid en...
EFRO beschikking PMCE start 6 augustus 2019

EFRO beschikking PMCE start 6 augustus 2019

Startgesprek met betrokkenen gevoerd over de ter beschikking gestelde middelen om te gaan zorgen voor meer innovatieve ontwikkelingen in de Proeftuin MCE aan de Rondweg in Emmen. In een Proeftuin kunnen ondernemers innovatieve nieuwe producten testen. De Subsidie...