Agro & Chemie is het leidende platform voor de biobases economy in Nederland en Vlaanderen. Ze maken programma’s en ontwikkelingen in de Biobased Economy zichtbaar, dragen bij aan ontmoeting en verbinding tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheid en vormen de etalage voor de Nederlandse/Vlaamse Biobased Economy richting Europa en de wereld. Zo hebben ze een artikel geschreven en gepubliceerd over de Proeftuin MCE waar hieronder de link naar verwijst.
https://www.agro-chemie.nl/artikelen/mce-emmen-wordt-proeftuin/?back=30683