Over ons 

Dit is MCE

MCE is de nieuwe naam die sinds kort op de voor- en zijgevel prijkt van de voormalige meng- en diervoederfabriek ACM. De installaties gaan gebruikt worden om biomassa te bewerken en te verwaarden. De aanvoer van biomassa komt vooral uit de landbouw- en voedingssector. Biomassa is een verzamelterm voor biologisch afbreekbare grondstoffen en restproducten die voortkomen uit de verbouwing van gewassen zoals graan en mais, maar ook materiaal als bermgras, resthout, koffievliezen en cacaoresten. Door deze verschillende soorten biomassa fijn te malen en vervolgens in stuifvrije korrels en pellets te persen kunnen deze reststromen geschikt worden gemaakt voor nieuwe toepassingen en worden hergebruikt als brandstof voor bijvoorbeeld een biovergister waarmee nieuwe energie wordt opgewekt. De fabriek kan ruim 230.000 ton per jaar verwerken. De fabriek is zo ingericht dat alle productieprocessen vanuit één vertrek kunnen worden aangestuurd en gecontroleerd.

 

Dit wordt MCE

Met de nodige aanpassingen in de installaties en productieprocessen gaan we met de reststromen ook innovaties mogelijk maken en diverse praktijkproeven uitvoeren. Mede-eigenaar Louis Wittendorp: ‘Boeren gebruiken vaak houtkrullen in de stal om het comfort van het dier te verhogen en om het vocht in de stal te absorberen. Wij gaan onderzoeken of wij een materiaalsoort kunnen fabriceren die effectiever werkt.’ Het duo staat open voor ideeën wat betreft de verwerking van biomassa en de ontwikkeling en toepassing van nieuwe productietechnologieën in hun fabriek.

Emmen, maak het mee! 

Erfgoed

Vanaf de dag van de bouw van deze unieke productielocatie rond 1985 maakt ze deel uit van de regio waarin deze pioniers geboren en getogen zijn. De MCE-locatie is ruim 20 jaar lang door Agrifirm als mengvoederfabriek gebruikt. In 2005 sloot de vestiging met 12 personeelsleden in verband met een reorganisatie. Tot 5 jaar terug is er met een bescheiden bezetting nog diervoeder geproduceerd, waarna het gebouw definitief op slot ging. In 2015 had Harry Pot al eens aangeklopt bij Agrifirm om het pand te kopen. ‘Het gebouw stond toen echter nog niet in de etalage. Het idee was om op deze plek pelletkorrels te produceren op basis van koffiedik en houtafval. Ik ben toen maar uitgeweken naar Veenoord.’ Toen ik in mei 2017 opnieuw contact zocht met Agrifirm voor een ander pand, boden ze mij deze oude mengvoederfabriek alsnog aan.

De versnelling

‘Harry trok bij mij aan de bel met de vraag of ik ook belangstelling had,’ vertelt Louis Wittendorp, die ook een achtergrond in afvalverwerking had door zijn werk voor het gelijknamige familiebedrijf in Klazienaveen. Wittendorp beschikte over de nodige logistieke kennis en ervaring die uitstekend van pas komen bij dit nieuwe avontuur, aldus Harry Pot.

Bij MCE zijn we er allemaal van overtuigd dat duurzaamheid en winstgevendheid hand in hand gaan. Daarnaast erkennen we ook de cruciale rol die de biomassa-industrie zal spelen bij het oplossen van de uitdagingen in de huidige samenleving.