Nieuwe techniek in oude fabriek

Pelletiseren

Pelletiseren of pelleteren is het verdichten van materiaal tot korrels door middel van een pers. De bewerking is in onze fabriek geheel gesloten, er kan dus geen stof of geur vrijkomen.

Fragmenteren

Bij het breken wordt het aangevoerde materiaal verkleind door het materiaal te onderwerpen aan druk- en wrijvingskrachten.

Compounderen

Kiemcompounds zijn geschikt voor kritische toepassingen waaraan hoge technische eisen worden gesteld.

Homogeniseren

Homogeniseren/standaardiseren van grondstofstromen. Op technologisch en organisatorisch vlak zijn er nog diverse uitdagingen op het gebied van productkwaliteit en stabiliteit.

Doseren

Diverse materiaalsoorten kunnen gedoseerd en bewerkt worden volgens klantspecificatie.

Beheren

Op- en overslag van materialen middels reeds beschikbare technieken op basis van klantspecificatie.

Vergruizen

Het vergruizen (tot gruis maken) van grondstofstromen, oftewel in kleine fragmenten opbreken.

Transporteren

Transportmogelijkheden, verzorgen van logistieke processen van en naar Europese locaties.

Recent nieuws

Einde Afval Status MCE-DE

Einde Afval Status MCE-DE

De inspecteurs uit Nederland en Duitsland hebben dit aan MCE digitaal bevestigd en delen met deze onderzoeksverklaring mede dat MCE geen afval maar een product produceert en levert naar Duitsland.

Lees meer
Open Bedrijvendag Emmen

Open Bedrijvendag Emmen

Op zaterdag 2 november jl. hebben diverse bedrijven en instellingen hun deuren weer geopend voor iedereen die een kijkje in de keuken wilde nemen van alle veelsoortige bedrijven en bedrijvigheid die de gemeente Emmen rijk is. Ook de Proeftuin MCE was dit jaar voor het eerst deelnemer en zoals men een eerste indruk maar 1 keer kan maken was onze eerste bezoeker de Wethouder van Economische Zaken Guido Rink die kennis kon maken met ons en onze plannen voor de verdere ontwikkeling van de Proeftuin en de Productielocatie aan de Rondweg te Emmen.

Lees meer

De plek waar passie, kennis, en talent elkaar ontmoeten

Proeftuin MCE

Met deze proeftuin Biomassa in Emmen willen wij, eigenaren Louis Wittendorp, Harry Pot en partners, u graag inkijk geven in een aantal werkgebieden waarbij we ons op zowel de uitdagingen als de oplossingen richten. We willen u de inzichten, kennis en hulpmiddelen bieden die nodig zijn om uw werkzaamheden op het gebied van malen, mengen, pelletiseren en digitaliseren van de logistieke processen aanzienlijk duurzamer en winstgevender te maken dan ooit tevoren.
Uitdagingen halen vaak het beste in ons naar boven en dat geldt zeker ook voor de situatie bij MCE op dit moment. Door op een doelbewuste en creatieve manier veelbelovende samenwerkingen aan te gaan, kunnen we in PMCE-verband echt het verschil maken.
De eerste stap die we hiervoor reeds hebben ondernomen is de aanschaf en overname van een productielocatie van Agrifirm te Emmen, die diverse verwerkingsprocessen met grote materiaalstromen aankan. Van kleine naar grote hoeveelheden, van laag inzicht in het laboratorium naar 52 meter hoog overzicht over het naastliggende Emmtec (chemie)terrein en diverse onderwijs- en onderzoeksinstellingen.
Om andere ondernemers (people & partners) ook de kans te geven om hun producten en recepturen bij ons te testen, wordt een gedeelte van de totale productielocatie nu omgebouwd tot een proeftuin. Deze ontwikkeling wordt mede mogelijk gemaakt door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)en de Provincie Drenthe.

 

People

Doordat MCE kan variëren tussen kleine en grote producties, is het mogelijk om onderzoek te doen op labatoriumschaal en op dezelfde locatie ook praktijkproeven te doen met grote hoeveelheden producten en omvangrijke producties van bijvoorbeeld meer dan 20 ton. Deze enorme bandbreedte van onderzoeksmogelijkheden maken MCE tot een uitzonderlijke fabriek en een unieke vestiging in zijn soort. Ook de onafhankelijkheid in de keten en de ruime opslagfaciliteiten maken het mogelijk dat de infrastructuur klantspecifiek en terstond ingericht kan gaan worden. Door het benutten van de mogelijkheden van opschalen is MCE in staat om de effecten van opschaling nauwgezet te beproeven en de resultaten snel terug te koppelen.
Op dit moment zijn er bij MCE al de nodige vragen uit de Benelux en Europa binnengekomen en dat stimuleert ons om verder te investeren in de uitbreiding van onze technische mogelijkheden.

Partners

Geheel in lijn met de gevoelde noodzaak om het groene biobased cluster te Emmen tot een volwaardig ecosysteem te ontwikkelen zien onze partners de meerwaarde van onze proeftuin.
Emmen wil zijn kracht op het gebied van de groene economie behouden en verder uitbouwen. De partners van MCE vanuit zowel het bedrijfsleven als de kennisinstellingen en de overheid realiseren in de MCE-proeftuin een vruchtbare samenwerking op een daarvoor bij uitstek geschikte locatie met het Biobased Experience Center als het gezamenlijke ontmoetingscentrum en het visitekaartje voor dit internationale project.
Het initiatief om een dergelijke proeftuin te ontwikkelen wordt breed gesteund in de regio door gemeente, provincie, kennisinstellingen en andere ondernemers. Ook de deskundigencommissie verantwoordelijk voor de inhoudelijke beoordeling van de aanvraag voor de EFRO-proeftuin was zeer positief. Zij hebben het project maar liefst 95 van de maximaal 100 punten gegeven.

 

Potentieel

Het is zowel voor de experts in Nederland en Europa als voor geïnteresseerde bedrijven, kennisinstellingen en overheidsvertegenwoordigers van belang om een plek te kunnen vinden waar meerdere functies samenkomen en waar de talrijke verwerkingsmogelijkheden van de biomassa kunnen worden onderzocht en tegelijkertijd bestaande en nieuwe technische mogelijkheden kunnen worden onderzocht, beproefd en gedemonstreerd. De ontwikkeling van de proeftuin is daarom essentieel in het faciliteren en bewerkstelligen van de synergie tussen bedrijven en kennisinstellingen. De proeftuin als een voor partners en belangstellende bedrijven gemakkelijk toegankelijke en uitstekend geoutilleerde fysieke testomgeving zal zijn waarde vooral bewijzen door experimenteren, innoveren, produceren en opleiden bij elkaar te brengen en voor alle geïnteresseerden mogelijk en vooral ook veel toegankelijker te maken.

Koffiedik

De Coffee To Burn-pellet (Koffie Pellet) is absoluut de meest duurzame pellet op dit moment. Dit innovatieve idee is ontstaan doordat er heel veel koffiedik als restafval wordt weggegooid terwijl het in beginsel een schitterende grondstof kan zijn voor schillende toepassingen, zoals energie, materialen en onkruidbestrijding.

Cacaodoppen

Vernieuwde techniek maakt het voor exploitanten van biovergisters mogelijk om het proces constanter in te regelen en minder residu in eenzelfde periode over te houden. Cacaodoppen zijn veel meer dan alleen maar een decoratieve bodembedekkende oplossing voor de tuin. Kom langs en ontdek de vele materiaaleigenschappen van deze reststroom.

Olijfpitten

Olijfpitten zijn zeer geschikt voor het produceren van pellets voor de houtkachel doordat ze een hogere verbrandsingswaarde hebben dan hout. Op dit moment zetten wij deze reststof in t.b.v.