Enabler Milling Company Europe

Biobased economy: biomassa als grondstof

In een biobased economy is biomassa de grondstof voor de productie van energie, kunststof en brandstof. Toepassingen van biomassa:

  1. maisafval en algen als grondstof voor de productie van bioplastic.
  2. mestvergisters die biogas opvangen en omzetten in groen gas.
  3. houtsnippers die in energiecentrales worden verbrand en zo elektriciteit en warmte produceren.

Biomassa en het milieu

Dankzij het gebruik van biomassa zijn minder fossiele grondstoffen nodig, zoals olie, steenkool en aardgas. Dat betekent minder uitstoot van broeikasgas. Ook zijn producten uit biomassa makkelijker biologisch afbreekbaar te maken.

De overheid

Het kabinet is ervan overtuigd dat de inzet van biomassa nu en richting 2030 noodzakelijk is voor de verduurzaming van onze economie en het realiseren van de klimaatopgave. Biomassa wordt in alle klimaatsectoren gebruikt als energiebron. In de landbouw is biomassa belangrijk voor de bodemvruchtbaarheid en de koolstofvoorraad in de bodem. Op termijn zal de biomassa daarnaast ook in toenemende mate als materiaal en grondstof kunnen gaan dienen. Een zo optimaal en zo efficiënt mogelijk gebruik van de beschikbare hoeveelheid biomassa is gewenst om zoveel mogelijk klimaatwinst te boeken.

Emmen, maak het mee!

Enabler

MCE als landlord en enabler voor het kunnen handelen van grotere reststromen in voor- en nabewerking is uniek voor Nederland.

De installatie biedt voldoende ruimte in de beschikbare mogelijkheden.

Door eigen kennis en kunde in het beheren van materialen, bewerkingen en optimalisaties kunnen we snel schakelen.

Bij MCE zijn we er allemaal van overtuigd dat duurzaamheid en winstgevendheid hand in hand gaan. Daarnaast erkennen we ook de cruciale rol die de biomassa-industrie zal spelen bij het oplossen van de uitdagingen in de huidige samenleving.