De ondernemers Louis Wittendorp en Harry Pot hebben grote plannen met het voormalige Agrifirm pand aan de rondweg in Emmen. De voormalige veevoederfabriek wordt omgebouwd tot een proeftuin voor het bewerken van agri(rest)stromen tot duurzame innovaties waaronder biocomposiet, bodemverbetering, food-feed en energie toepassingen. MCE gaat hiervoor de komende jaren flink investeren in verwerkings- en onderzoeksapparatuur en stelt deskundigheid en bedieningspersoneel beschikbaar. Het huidige pand met bestaande lijnen wordt geüpdatet en ingebracht in het project. Het  overgrote deel van het pand krijgt de bestemming proeftuin. De ondernemers Wittendorp en Pot willen hiermee andere ondernemers ook de kans geven gebruik te maken van de faciliteiten.