Vergruizen

Vergruizen oftewel het fragmenteren van pellets tot gruis door middel van een vergruizer. 

Procesaanbod

Throughput-capaciteit

20.000 kg per uur per perslijn

Opslagcapaciteit

n.v.t.

Procescapaciteit

20.000 kg per uur

Procesdiversiteit

2 vergruizers beschikbaar

Wij maken krachtvoer voor de biovergister

Vergruizen van pellets

De bewerking is in onze fabriek geheel gesloten, er kan dus geen stof of geur vrijkomen. Op technologisch en organisatorisch vlak zijn er nog diverse uitdagingen op het gebied van productkwaliteit en stabiliteit (o.a. implicaties voorraadvorming >5 ton). Op klantspecificatie kunnen we als enabler in de biomassa-industrie de partner zijn voor het onderzoek naar de technische en economische consequenties van de afweging tussen pellets en het vergruizen van de geproduceerde receptuur.

Het eindresultaat van de scale-up procedures en processen op regionaal niveau kan leiden tot een constante grondstofstroom van restmateriaal naar grondstof voor de lokale energietransitie.

 

Years Established

Completed Projects