Pelletiseren

Pelletiseren of pelleteren is het verdichten van materiaal tot korrels door middel van een pers. 

Procesaanbod

Throughput capacity

10.000 kg per uur per perslijn

Opslagcapaciteit

75 m3

Procescapaciteit

30.000 kg per uur

Procesdiversiteit

Drie perslijnen

Wij maken krachtvoer voor de biovergister

Pelletiseren van recept

De bewerking is in onze fabriek geheel gesloten, er kan dus geen stof of geur vrijkomen. De beschikbare capaciteit is 30 T/uur (gebaseerd op 10 charges van 3000 kg per uur en uitgaande van een soortelijk gewicht per grondstof van 0,4-0,8). Het eindproduct, zogenaamde outletpellets, is minder stuifgevoelig en daardoor gemakkelijker te transporteren dan het oorspronkelijke materiaal. 

De perslijnen zijn volledig inline gepositioneerd en voorzien van grondstof-bypassmogelijkheden, zodat de productie van de pellets te allen tijde gegarandeerd kan worden en er geen throughput-capaciteitsproblemen kunnen ontstaan. Een ruime premixvoorraad voor de perslijn zorgt voor een stabiel proces in de pers en dat resulteert in een constante en hoogkwalitatieve pellet als eindproduct.

Procescapaciteit

Throughput capacity per perslijn